FOR BEDRIFTER

Tett oppfølging av ansattes barn.

I fulle klasserom kan det være vanskelig for lærer å gi tilstrekkelig individuell oppfølging, og i en hektisk hverdag har ikke alltid foreldre kapasitet, mulighet eller kompetanse til å sjekke om barna er godt nok forberedt til viktige vurderinger. For bedrifter tilbyr vi et ansattgode der vi avlaster ansatte som har barn i skolealder.

FOR ARBEIDSGIVER

Tilstedeværelse og overskudd på jobb

Vårt tilbud har til hensikt å avlaste ansatte som har barn i skolealder, slik at de heller kan bruke tiden hjemme på kvalitetstid med ungene enn skole. Vi er av oppfatningen at dette kan gi mer fokuserte og mindre stressede ansatte på jobb, som igjen vil kunne gi mer overskudd og bedre effektivitet, hvilket bidrar til økt kvalitet og verdiskaping.

FOR ARBEIDStaker

Mer tid til kvalitetstid med ungene

Vårt tilbud har til hensikt å avlaste ansatte som har barn i skolealder, slik at de heller kan bruke tiden hjemme på kvalitetstid med ungene enn skole. Vi er av oppfatningen at dette kan gi mer fokuserte og mindre stressede ansatte på jobb, som igjen vil kunne gi mer overskudd og bedre effektivitet, hvilket bidrar til økt kvalitet og verdiskaping.