Søk
  • Redaksjonen

Våre 3 beste tips til leksehjelp hjemme

I perioder hvor undervisningen ikke kan foregå som planlagt kan det være utfordrende å henge med i skolens planlagte undervisningsløp. Vi ser at realfagsforståelse, og spesielt matematikk, stadig blir viktigere i de fleste jobber. Samtidig er det ikke slik at norske elever presterer bedre i disse dager, og uten vanlig undervisning, er mange redde for at det motsatte kan skje. Når børsene også peker mot at vi kan gå et tøffere arbeidsmarked i møte, er det viktig å ha de grunnleggende ferdighetene på plass for å være godt rustet for den nye jobbhverdagen. Vi tror det er mye å hente på individuell tilpasning, spesielt når man opplever usikkerhet med en uvant undervisningssituasjon. Vi holder kurs for foreldre der vi gir våre beste råd for hvordan du kan hjelpe ditt barn. I dette innlegget tar vi kort for oss det vi ser på som de tre viktigste temaene vi lærer bort i kurset, basert på hva vi selv har erfart som nyttig.


Les mer om Realfagshjelpen her.


1: Betydningen av å «tette hull»

Det aller meste man lærer i matematikken på ungdomsskolen og VGS bygger på ting man har lært på et tidligere tidspunkt. De færreste har lært seg alt fra tidligere år og om eleven har «hull» i kunnskapen kan ting fort bli ekstra vanskelig. - Det er vanskelig å forstå brøk om man ikke vet hvordan deling fungerer. I perioder hvor eleven ikke får den normale oppfølgingen fra skolen kan disse hullene bli enda større. Når vi får en ny elev, og når våre elever blir introdusert til nye temaer, bruker vi tid på å sjekke at all den nødvendige forkunnskapen er på plass. Og om behovet er der tar vi oss tid til å gå igjennom det som trengs før man går løs på det nye temaet – dette hjelper på mestringsfølelsen!2: Motivasjon og mestringsfølelse

Noe av det viktigste i enhver læringssituasjon er motivasjon – og få ting bidrar mer til motivasjonen enn mestringsfølelse. Å skape genuin mestringsfølelse er derfor et av de viktigste virkemidlene vi bruker. Dette høres kanskje lett ut, men det er ingen selvfølge hvordan man oppnår dette. Vi mener mange små seire er en veldig god måte å stimulere dette på. Eleven må få oppgaver den klarer, samtidig må de ikke være så lette at det ikke ligger noe arbeid bak. Når du følger opp eleven bør man gi gode hint for å hjelpe den videre, men passe på at man ikke svarer på oppgaven for dem. Å finne riktig vanskelighetsgrad kan være vanskelig, så her må man prøve seg frem og justere basert på hvordan eleven klarer seg.


Vi erfarer ofte at foreldre synes det er utfordrende å lære opp sine egne barn. Her bruker vi å peke på viktigheten av å ha et tydelig forhold til hvilken rolle man har i undervisningssituasjonen. Vi mener man bør unngå å fremstå som en typisk sensor og at det er særlig viktig å unngå en dømmende og belærende tone. Dette kan skape en motstand som gjør det vanskelig å nå igjennom.

Samtidig skal man heller ikke være en kompis som bare jatter med uavhengig om ting er riktig eller ikke. Våre lærere forsøker å kombinere rollen som motivator og veileder. Du skal gi eleven støtte og hjelpe den til å lære, men når alt kommer til alt er det de selv som må legge ned arbeidet.


Hvorfor velge Realfagshjelpen?3: Forberedelse

Avslutningsvis ønsker vi å trekke frem forberedelser. Det er gjerne lenge siden du selv har hatt temaet eleven nå står ovenfor og det kan være vanskelig å ta alt på strak arm. Det høres kanskje selvfølgelig ut, men i en travel hverdag kan det være utfordrende å sette av tiden. Vi tror likevel dette lønner seg – både når det kommer til kvaliteten på hjelpen, men også tidsbruken, siden du nå kan svare mye raskere på elevens spørsmål. Finn ut hvilket tema eleven jobber med for tiden, lån matteboken deres og sett av 20 minutter til å friske opp gamle evner – kanskje du lærer noe nyttig du selv hadde glemt!


Vi håper dette var nyttig for dere som nå skal hjelpe barnet hjemmefra. Vi kommer over de neste ukene til å gi flere tips på ting vi mener kan hjelpe i dagens utfordrende situasjon, der neste innlegg vil handle om ulike digitale verktøy og ressurser vi mener er nyttige. Følg med på bloggen for flere tips og triks, og ikke vær redd for å ta kontakt om det er noe du lurer på!


Vi tilbyr nettundervisning i Realfagshjelpen, les mer om det her.

288 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle