Søk
  • Trym Haakon Blaauw

Undervisning over nett: Pedagogiske tips

Oppdatert: 21. jan. 2021

I forrige uke skrev vi om hva du trenger av teknologi for å ha nettundervisning. Når så det tekniske er på plass, har man likevel bare kommet halvveis. Det pedagogiske er minst like viktig for at nettundervisning skal være vellykket. Det er jo en grunn til at vi ikke har roboter som lærere (helt ennå i hvert fall). I dette innlegget har vi funnet frem noen pedagogiske tips som er spesielt viktig når man har digital undervisning


Hvis du er interessert i mer generelle tips også, kan du sjekke ut våre 3 beste tips til leksehjelp.


1. Legg opp til deltakelse på tavlen

En av fordelene med nettundervisning er at det legger opp til et samarbeid mellom elev og lærer. Begge har mulighet til å skrive samtidig, og på denne måten kan eleven i større grad delta underveis, for eksempel når et nytt tema gjennomgås. En konkret måte å gjøre dette på, er å be eleven selv skrive eller tegne inn et “steg” i forklaringen din. På denne måten kan man enklere se hva eleven synes er lett eller vanskelig, og hva som kan forklares en gang til eller på en annen måte.


Teorien dette tipset baserer seg på, går helt tilbake til 1800-tallet og den amerikanske pedagogen John Dewey. Han var opptatt av at elever skulle lære gjennom handling, og uttrykket “learning by doing” stammer fra hans arbeider. Du kan lese mer om hans påvirkning på moderne utdanning her.Å fylle ut navn på en figur er "learning by doing" og veldig effektivt over nett!


Det er ikke alltid eleven har tilgang på skrivesaker som tillater deltakelse på den elektroniske tavlen. Heldigvis går det også an å lage enkle illustrasjoner eller skrive litt ved hjelp av en datamus. Som lærer er det da viktig å legge opp til denne type deltakelse. Skriv opp noen alternativer, og be eleven om å ringe ut det som er rett. Om du har funnet frem en presentasjon kan du “fjerne” litt av forklaringen som du og eleven i fellesskap kan fylle ut igjen i fellesskap. På denne måten utnyttes teknologien til økt læringsutbytte!


Noen ganger har man kanskje undervisning med flere samtidig, også over nett. Lærere i skolen har uttrykt bekymring for læringsutbyttet når et helt klasserom skal undervises på nett, samtidig. Vi i Realfagshjelpen ser mange fordeler med én-til-én, og kanskje spesielt over nettet, men også ved undervisning av grupper kan det å legge opp til økt deltakelse være til hjelp. Vi foreslår å innføre et håndsopprekningssystem som lar elever skrive litt i tur og orden. Her blir det svært viktig å gi elevene oppgaver som utfordrer, men som de kommer til å få til, og å være tålmodig med han eller hun som trenger flere forsøk. Tavledeltakelse på nett kan kanskje senke terskelen for deltakelse, når man ikke må reise seg og stå foran hele klassen for å gjøre det!


2. Elevene skal fortsatt prøve og feile – og prøve igjen

Det at elektroniske tavler bedre tilrettelegger for samarbeid, gjør også at man lettere kan gå i en velkjent pedagogisk felle: Å gi dårlige tilbakemeldinger. I all undervisning er det viktig å skape et klima der elevene ikke er redde for å gjøre feil. Hvis man skal lykkes med det, er det viktig å ha fokus på hvordan man gir tilbakemelding om eleven gjør noe feil. Vi liker godt denne artikkelen om hvordan du kan rette på feil uten at det går på selvtilliten løs.


Når det kommer til nettundervisning og delt tavle er det enda lettere for lærer og se feil som gjøres umiddelbart, men det kan også være fristende å rette opp i dette på vegne av eleven. Husk å la eleven rette sine egne feil, ikke bare visk ut feilen og skriv det som er riktig. Det å bli oppmerksom på hva man gjør feil og hvordan man retter opp i det er en viktig del av læringsprosessen.


Å lære av feil blir noen ganger omtalt som “learning by burning”. Dette spiller på mer kjente (og nevnte) “learning by doing” .


Hvordan en tilbakemelding oppleves avhenger også av kroppsspråk til den som underviser. Tålmodighet er kanskje en lærers største dyd, så sørg for å ikke bli oppgitt over en elev som prøver sitt beste. Alle lærer forskjellig og synes ulike temaer er lette eller vanskelige. Et vennlig kroppsspråk gjør mye med en tilbakemelding. Dette er en av grunnene til at videochat er så viktig når det undervises over nett, slik vi tok opp i forrige ukes innlegg.


3. Ikke glem å ta pauser!

En god ting kan ikke sies for ofte. Når undervisningen foregår over video kan det være litt vanskeligere å plukke opp små tegn på at eleven begynner å bli sliten. Derfor kan det være lurt å bestemme seg for pauser på forhånd. Det gjør det lettere å unngå en utslitt hjerne, og sørger heller for at man kan holde på med god undervisning litt lengre.


Hvor lang en pause bør være er avhengig av situasjon og person. Vi anbefaler å bruke “pomodoro-teknikken”, som går ut på å bestemme seg for hvor lenge det er til neste pause før arbeidet begynner. Noen elever har behov for hyppigere pauser enn andre. Hvis man skal gå gjennom nytt og vanskelig pensum trengs det gjerne pauser oftere enn hvis temaet er lett. Rett før pausen bør man også sørge for at elven har en god følelse om det som nettopp er gått igjennom. Still gjerne et relativt lett spørsmål om det dere har sett på like før dere gir dere, slik at eleven opplever mestring og har økt motivasjon for å starte opp igjen etter pausen.
Å sette på en “timer” før undervisningen begynner, hjelper oss å ta pause når det behøves.


4. Til slutt - bruk teknologien til å leke!

Elektronisk tavle og skjermdeling legger til rette for nye måter å bryte opp undervisningen på. Noen ganger er det behov for å holde på motivasjon og interesse gjennom litt lek. Med våre nye verktøy kan man for eksempel spille hangman med uttrykk fra fysikken (eller bruke “Realfagshjelpen”). Det er mulig å lime inn et bilde i svart hvitt på den elektroniske tavlen og fargelegge det sammen, perfekt når temaet er molekyler for eksempel! Vi liker også godt dette forslaget fra The Profs, som baserer seg på løsningen vi selv bruker: Et godt, gammeldags slag bondesjakk.
Kort oppsummert er det like viktig å se den individuelle eleven når man underviser, og over nett er det et par ting som er ekstra viktige å passe på. Får man til dette, er veien til suksess både kort og morsom. Har du andre pedagogiske tips du ønsker å dele med oss? Kommenter gjerne!


Hvis du ønsker å prøve ut nettundervisning hos oss, eller kjenner noen som bør gjøre det, kan du lese mer om vårt tilbud på nett eller bestille en time hos oss. For flere oppdateringer fra Realfagsbloggen, meld deg på nyhetsbrevet vårt på bunnen av denne siden!


496 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle