Søk
  • Anders Strømmen Danielsen

Hvordan sikre best mulig standpunktkarakter

Oppdatert: 22. feb. 2021

Eksamen er igjen avlyst, og i år blir standpunktkarakteren dermed viktigere enn noensinne. Vi har prøvd å samle opp våre beste generelle tips til hvordan man kan oppnå best mulig standpunktkarakter.

 

1. Sett deg langsiktige mål


Noen ganger kan det være tungt å jobbe med fagene, dette gjelder for alle. De som klarer å jobbe målrettet og jevnt med fagene og som ikke gir seg, er gjerne de som oppnår best karakter. Selv ikke naturtalenter kommer særlig langt uten dette. De som kommer inn på studiene med de høyeste opptakskravene, har ofte nettopp disse studiene som sine langsiktige mål. Dette gir dem motivasjon når de har jobbet med fag som i seg selv kan virke uinteressante.


Derfor er vårt første tips å sette seg langsiktige mål for hva du ønsker å oppnå med karakterene dine. Husk at gode karakterer er oppnåelig for de fleste i alle fag, så lenge man jobber godt og er motivert.

Trenger du litt ekstra motivasjon for hvorfor det er lurt å sette seg langsiktige mål? Se denne Ted-talken om hvordan pågangsmot og driv bunnet i langsiktige mål er suksessfaktor overalt i samfunnet!


2. Snakk med faglærer


Standpunktkarakterer skiller seg ut fra eksamenskarakterer ved at man har mulighet til å snakke med og bli kjent med den som setter karakteren. Dette åpner noen gode muligheter for deg som elev:


Gjør læreren klar over målene dine. Snakk med læreren din på tomannshånd og gjør hen klar over hva du har som mål å oppnå i faget. I en slik samtale kan man også spørre om hva som må til for at man skal kunne forbedre karakteren.


Få læreren til å spille på ditt lag. Lærere har, eller burde i det minste ha, som mål at elevene deres gjør det så godt som mulig. Om du gjør læreren klar over ditt mål om å komme inn på et visst studie eller oppnå en viss karakter, viser du læreren at dere forhåpentligvis har samme motivasjon – at du lærer deg mest mulig.


Til syvende og sist er det noen som kjenner deg som skal sette karakteren. Det er ikke til å stikke under en stol at «trynefaktor» ofte har noe å si, selv om det ikke burde være sånn. Vi vil ikke råde om å smiske, men det kan være en god idé å prøve å holde en god tone med lærer – og alle andre du møter!


Her kan du lese mer om hvordan vi hjalp Andreas komme inn på drømmestudiet på NTNU


3. Delta i undervisningen


Dette er et generelt tips du sikkert har hørt fra mange lærere du har hatt. Husk at å delta i timen ikke bare trenger å være at du svarer på ting du allerede kan, men også kan være at du kommer med spørsmål om det ikke er noe du helt forstår!

Det er flere grunner til at å delta i timen kan ha positiv effekt for karakteren din:

  • Ved å ha et mål om å aktivt delta i undervisningen tvinger du deg selv til å følge med på det som blir sagt.


  • Det er generelt morsommere å gjøre noe selv enn å se på at andre gjør det. Dette virker kanskje åpenbart for ting som bading og brettspill, men det gjelder faktisk for klasserommet også.


  • Deltakelsen din teller ofte positivt på karakteren din, særlig i vippesituasjoner – det er ikke kun på prøver og tentamener du kan vise hva du kan!


4. Prioriter de store prøvene


Mange fag har en hel eller halvdagsprøve på slutten av året. Denne har ofte stort utslag for standpunktkarakteren. Så at det er lurt å prestere her sier seg selv, men hvordan man skal få til det er ikke like åpenbart! Her er noen punkter det kan være lurt å notere seg:

  • Train as you fight. Om du har tilgang på gamle tentamener og løsningsforslag kan det være god trening å løse disse. Du kan også finne gamle eksamener hos ndla.no. I fag som for eksempel matematikk, hvor eksamen og tentamen ofte har like oppgaver, kan det være mye nytte i å øve seg på gamle eksamensoppgaver. En effektiv fremgangsmåte her kan være å først gjøre én og én oppgave uten løsningsforslag, for å så ta frem løsningsforslaget når du har gjort så godt du kan. Da kan du kartlegge hva du trenger å lese mer på og hva du kan godt.


  • Se gjennom prøver og oppgaver gitt gjennom året. Forskjellige lærere kan ha fokus på forskjellige ting, er det noe din lærer har hatt ekstra fokus på? De gamle prøvene dine forteller deg også litt om hva du bør se over en ekstra gang.


  • På selve tentamen er det lurt å se gjennom hele tentamen før du begynner. Skaff deg oversikt over hva du tror du kan svare godt på raskt, og begynn på det først, så du sikrer at du får med deg poengene fra disse oppgavene.

 

Til slutt vil vi nevne at det alltid er lurt å be om hjelp. Både venner, faglærer eller foreldre kan ofte bidra, men om du trenger litt ekstra hjelp til å spikre innspurten i noen av dine fag tilbyr vi nå intensivpakker. Ikke vær redd for å ta kontakt i chatten eller legge igjen nummeret ditt om det er noe du lurer på!

505 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle